Χρήσιμες συμβουλές
1. Να κοιμάστε το βράδυ και να ξυπνάτε το πρωί περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα.

2. Να κοιμάστε 7-8 ώρες καθημερινά.

3. Χαλαρώστε πριν πάτε για ύπνο. Ένα χλιαρό μπάνιο, η ανάγνωση ενός βιβλίου, η ελαφριά μουσική ή / και η συνομιλία με αγαπημένα σας πρόσωπα βοηθούν.

4. Φροντίστε το περιβάλλον όπου κοιμάστε να είναι εντελώς ήσυχο, σκοτεινό, άνετο και με την κατάλληλη για σας θερμοκρασία.

5. Φροντίστε το στρώμα και το μαξιλάρι που κοιμάστε να σας χαρίζουν άνεση και ανατομική στήριξη.

6. Εξαερίζετε το υπνοδωμάτιο σας καθημερινά, ώστε να έχετε επάρκεια οξυγόνου κατά την διάρκεια του ύπνου.

7. Προσπαθήστε να απαλλαγείτε από τα προβλήματα σας πριν πάτε για ύπνο.

8. Αποφεύγετε να πηγαίνετε για ύπνο με απόλυτα γεμάτο ή εντελώς άδειο στομάχι.

9. Αποφεύγετε την καφεΐνη, το κάπνισμα και το αλκοόλ πριν πάτε για ύπνο.

10.Αν δεν σας παίρνει ο ύπνος, καλύτερα σηκωθείτε από το κρεβάτι, χαλαρώστε για λίγη ώρα και μετά επαναξαπλώστε.

Γενικοί Όροι Πωλήσεων

ΟΙ Γενικοί αυτοί όροι πωλήσεων ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ APHROSTROM  και των Πελατών της όσον αφορά τις εξ αποστάσεως αγορές Προϊόντων οι οποίες διεκπεραιώνονται μέσω της Ιστοσελίδας της εταιρείας στο Διαδίκτυο. Οτιδήποτε δεν καλύπτεται επακριβώς από αυτούς τους Γενικούς όρους πωλήσεων θα τυγχάνει χειρισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες πρόνοιες της σχετικής Κυπριακής νομοθεσίας και συγκεκριμένα του νόμου Ν.156(Ι) 2004 όπως εκάστοτε τροποποιείται. Η APHROSTROM επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιεί τους Γενικούς όρους πωλήσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Οι τροποποιήσεις δεν εφαρμόζονται σε Συμβάσεις που έχουν ήδη συνομολογηθεί μεταξύ της APHROSTROM και του Πελάτη.

1) Ορισμοί

  • APHROSTROM: σημαίνει την APHROSTROM LTD, που είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής ΗΕ21083, αριθμό Φορολογικής Ταυτότητας 12021083Β και αρ. ΦΠΑ 10021083Z και εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Πέρα Χωρίου Νήσου, Ταχ. Θυρ. 20584, 1660 Λευκωσία, Κύπρο.
  • Επιβεβαίωση Παραγγελίας: σημαίνει την αποδοχή από τον Πελάτη, η οποία στάλθηκε στην APHROSTROM μέσω Διαδικτύου, της τιμής μονάδος του Προϊόντος (εννοείται η συνολική τιμή των Προϊόντων σε περίπτωση αγορών πολλών αντικειμένων), των μεταφορικών εξόδων, των χαρακτηριστικών και ποιότητας του Προϊόντος (ή Προϊόντων) και των προνοιών των παρόντων Γενικών όρων πωλήσεων.
  • Ιστοσελίδα: σημαίνει την ιστοσελίδα Διαδικτύου που ανήκει στην APHROSTROM, η οποία διακρίνεται με το  URL www.aphrostrom.com.
  • Πελάτης: σημαίνει το ατομικό πρόσωπο το οποίο, σε σχέση με τη σύμβαση πωλήσεων που επισυνάπτει με την APHROSTROM, ενεργεί για σκοπούς που δεν σχετίζονται με οποιεσδήποτε εκτελεσθείσες επιχειρησιακές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.
  • Προϊόντα: σημαίνει τα αγαθά που πωλούνται από την APHROSTROM στον Πελάτη τα οποία εμφανίζονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας και τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά και ποιότητες που περιγράφονται στην Ιστοσελίδα.
  • Σύμβαση: σημαίνει τη συμφωνία που διέπεται από αυτούς τους Γενικούς όρους πωλήσεων, η οποία συνομολογείται μεταξύ της APHROSTROM και του Πελάτη μετά την αποδοχή από την APHROSTROM της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, σύμφωνα με την οποία η APHROSTROM αναλαμβάνει να παραδώσει τα Προϊόντα στον Πελάτη σύμφωνα με τις διαδικασίες και όρους που καθορίζονται πιο κάτω.
  • Τιμή Προϊόντος: σημαίνει την αξία αγοράς του Προϊόντος όπως φαίνεται στην Ιστοσελίδα και περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και παράδοση των Προϊόντων στην Κύπρο.

2) Εισαγωγή

Η δραστηριότητα Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce) της APHROSTROM συνεπάγεται την αποκλειστική δοσοληψία με τον «καταναλωτή», στον οποίο προσφέρονται τα Προϊόντα προς πώληση στην Ιστοσελίδα. Ο «καταναλωτής» σημαίνει το ατομικό πρόσωπο το οποίο, για σκοπούς της Σύμβασης, ενεργεί για σκοπούς που δεν σχετίζονται με οποιεσδήποτε εκτελεσθείσες επιχειρησιακές ή επαγγελματικές δραστηριότητες. Η APHROSTROM επομένως καλεί εκείνα τα σώματα τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία «καταναλωτής» να μην αποστέλλουν παραγγελίες που έχουν σχέση με τα είδη που πωλεί η APHROSTROM στην Ιστοσελίδα.

Ένεκα της πιο πάνω περιγραφείσας επιχειρησιακής πολιτικής, η APHROSTROM επιφυλάσσει το δικαίωμα να μην διεκπεραιώνει παραγγελίες που τέθηκαν από σώματα τα οποία δεν είναι «καταναλωτές» ή παραγγελίες που δεν εμπίπτουν στις επιχειρησιακές της πολιτικές.

Παραγγελίες για παράδοση στο εξωτερικό δεν επιτρέπονται μέσω του Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

3) Συνομολόγηση και Σκοπός της Σύμβασης

Η παραλαβή από την APHROSTROM της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, που στάλθηκε από τον Πελάτη μέσω του Διαδικτύου θα καθορίζει τη συνομολόγηση της Σύμβασης. Η Σύμβαση συνομολογείται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, ανάλογα με την επιλογή από τον Πελάτη της γλώσσας της Ιστοσελίδας. Με τη συνομολόγηση της Σύμβασης η APHROSTROM αναλαμβάνει να προμηθεύσει Προϊόντα στον Πελάτη σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες Γενικούς όρους πωλήσεων, χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος της APHROSTROM να μην αποδέχεται παραγγελίες από πρόσωπα τα οποία δεν παρέχουν κατάλληλες εγγυήσεις ή φερεγγυότητα.

Με την αποστολή της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, ο Πελάτης αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνει να τηρεί, στις δοσοληψίες του με την APHROSTROM τις πρόνοιες των παρόντων Γενικών όρων πωλήσεων. Επομένως, η αποστολή της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας συνεπάγεται ότι ο Πελάτης είναι πλήρως ενήμερος και αποδέχεται τους παρόντες Γενικούς όρους πωλήσεων καθώς και των λοιπών λεπτομερειών που περιέχονται στις σελίδες της Ιστοσελίδας.

Με τη συνομολόγηση της Σύμβασης η οποία επιτυγχάνεται με την παραλαβή της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας από την APHROSTROM, η τελευταία θα αποστείλει στον Πελάτη μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email) το οποίο θα περιέχει λεπτομέρειες της σχετικής παραγγελίας (τιμές, ποσότητες και χαρακτηριστικά του Προϊόντος).

4) Τιμή Προϊόντων, Παραγγελία, Πληρωμές και Παράδοση

Η Τιμή των Προϊόντων φαίνεται στην Ιστοσελίδα, είναι σε Ευρώ και περιλαμβάνει τον ΦΠΑ καθώς και παράδοση των Προϊόντων στην Κύπρο.

Η APHROSTROM επιφυλάσσει το δικαίωμα να τροποποιεί τις Τιμές Προϊόντων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Οι τροποποιήσεις δεν εφαρμόζονται σε Συμβάσεις που έχουν ήδη συνομολογηθεί μεταξύ της APHROSTROM και του Πελάτη.

Η παράδοση γίνεται στους χώρους του Πελάτη εφόσον η αξία Επιβεβαίωσης Παραγγελίας υπερβαίνει τα €95,00, ενώ όταν η αξία Επιβεβαίωσης Παραγγελίας είναι κάτω των €95,00 η παράδοση γίνεται στο κατάστημα της APHROSTROM που είναι πλησιέστερο στο χώρο του Πελάτη, από το οποίο τα Προϊόντα θα παραλαμβάνονται από τον Πελάτη.

Τα Προϊόντα που επιλέγει ο Πελάτης τοποθετούνται στο καλάθι του. Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε πριν την αποστολή της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας να αναφερθεί στο καλάθι του και να τροποποιήσει τον αριθμό των Προϊόντων, ή να διαγράψει Προϊόντα. Με την ολοκλήρωση της επιλογής των Προϊόντων, ζητείται από τον Πελάτη να αναφέρει κατά πόσον επιθυμεί να συνεχίσει ως «χρήστης» ή  ως «επισκέπτης». Ο «χρήστης» έχει ήδη δώσει τα προσωπικά του στοιχεία, τα οποία ήδη φυλάσσονται στην ιστοσελίδα και είναι προσβάσιμα με τη χρήση Email και προσωπικού κωδικού. Ένας νέος Πελάτης είναι δυνατόν να εγγραφεί ως «χρήστης». Ο «επισκέπτης» εισάγει τα στοιχεία του, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την υπό εξέλιξη παραγγελία. Η ίδια η Ιστοσελίδα διαθέτει ασφαλιστικές δικλείδες που επιτρέπουν τον εντοπισμό και διόρθωση σφαλμάτων ηλεκτρονικού χειρισμού πριν την Επιβεβαίωση Παραγγελίας (πχ μέγιστα μεγέθη ανά Προϊόν, σωστός αριθμός ψηφίων πιστωτικής κάρτας κλπ).

Με την εισαγωγή ή την αναγνώριση των στοιχείων του, ο Πελάτης προχωρεί στο επόμενο στάδιο δηλαδή της πληρωμής, όπου του ζητείται η εισαγωγή των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας για την πληρωμή της Τιμής των Προϊόντων. Στη συνέχεια ο Πελάτης αποστέλλει την Επιβεβαίωση της Παραγγελίας η οποία διεκπεραιώνεται μέσω της JCC, εταιρείας επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτες.

Η παραλαβή της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας επιβεβαιώνεται από την Ιστοσελίδα δίνοντας αριθμό αναφοράς. Επιπλέον ο Πελάτης λαμβάνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το έντυπο «Παραγγελία/Απόδειξη», όπου αναφέρονται λεπτομέρειες της παραγγελίας και της πληρωμής του.

Πριν την παράδοση η APHROSTROM θα επικοινωνεί με τον Πελάτη για επιβεβαίωση του τόπου και χρόνου παράδοσης. Η ετοιμασία των Προϊόντων και η επικοινωνία με τον Πελάτη για την αποστολή τους θα γίνεται εντός 10 εργασίμων ημερών από τη λήψη της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Εφόσον τα Προϊόντα είναι βαριά ή ογκώδη, ο χώρος του Πελάτη είναι σε όροφο ή/και η πρόσβαση στο χώρο δύσκολη και απαιτείται, κατά την απόλυτη κρίση της APHROSTROM, χρήση μηχανικών μέσων (πχ ανυψωτήρα), τότε θα ενημερώνεται ο Πελάτης και θα καταβάλλει το σχετικό πρόσθετο κόστος κατά την παράδοση. Άρνηση του Πελάτη να συμμορφωθεί θα συνεπάγεται παράδοση του Προϊόντος στο ισόγειο του χώρου του Πελάτη.

Η αγορά με το όνομα «Aphrostrom” θα εμφανίζεται ως χρέωση στην Κατάσταση Λογαριασμού της τράπεζας που σχετίζεται με την πιστωτική κάρτα του Πελάτη.

5) Δηλώσεις, Υποχρεώσεις, Ευθύνη και Εγγυήσεις

Η APHROSTROM δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την ακριβή αντιστοιχία των πραγματικών εμπορευμάτων όσον αφορά εικόνα και χρώματα με αυτά που παρουσιάζονται στην οθόνη του Πελάτη.  Τα Μέρη αποδέχονται από κοινού ότι τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα δυνατόν να μην είναι πλέον διαθέσιμα ή προς πώληση τη στιγμή που ο Πελάτης επισκέφθηκε την Ιστοσελίδα και ότι οι σχετικές τιμές δυνατόν να υποστούν διαφοροποίηση.

Η APHROSTROM δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Προϊόντος λόγω ανωτέρας βίας, αναστολής εργασιών ή απεργίας, ή προβλημάτων μεταφοράς ή επικοινωνίας. Η APHROSTROM δεν θα έχει ευθύνη για διακοπές στην Ιστοσελίδα, για εμφάνιση «κοριών» ή για οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή παραλήψεις που αφορούν πληροφορίες διαθέσιμες στην Ιστοσελίδα.

Η παραγγελία αρχειοθετείται μετά τη σύναψη της Σύμβασης. Η APHROSTROM διαβεβαιώνει ότι όλα τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη τα οποία η APHROSTROM έλαβε μέσω της Ιστοσελίδας θα τυγχάνουν εμπιστευτικής μεταχείρισης και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς εκτέλεσης της παραγγελίας και παροχής υποστήριξης των Προϊόντων της.

Ο Πελάτης δύναται, εφόσον είναι εγγεγραμμένος «χρήστης», να δει το ιστορικό των παραγγελιών του των προηγούμενων 18 μηνών. Δεν δύναται όμως να παρακολουθεί τη διεκπεραίωση της προς παράδοση παραγγελίας του. Πριν την παράδοση (συνήθως την προηγουμένη μέρα), η APHROSTROM θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Πελάτη για επιβεβαίωση του χώρου, της ημερομηνίας και χρόνου παράδοσης.

Όλα τα Προϊόντα φέρουν εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία παράδοσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης η APHROSTROM θα αντικαταστήσει ή θα επιδιορθώσει, κατά την δική της απόλυτη κρίση, δωρεάν οιονδήποτε Προϊόν το οποίο αποδεικνύεται ελαττωματικό λόγω πλημμελούς υλικού ή κατασκευαστικής ατέλειας. Σε περίπτωση ελαττωματικών Προϊόντων, ο Πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει γραπτώς με την APHROSTROM (μέσω ταχυδρομείου, τέλεφαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή με προσωπική επαφή σε ένα από τα καταστήματα της APHROSTROM αναφέροντας το Προϊόν, το πρόβλημα και τα στοιχεία της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. Ο έλεγχος θα γίνεται από την APHROSTROM στους χώρους του Πελάτη εντός 10 ημερών από τη λήψη του γραπτού μηνύματος και μετά από συνεννόηση με τον Πελάτη. Η εγγύηση περιλαμβάνει παραλαβή του ελαττωματικού Προϊόντος από και παράδοση του ανταλλακτικού ή επιδιορθωμένου Προϊόντος στους χώρους του Πελάτη. Τα Μέρη συμφωνούν ότι δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση που είναι δυνατή η επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

6) Παράπονα και Δικαίωμα Απόσυρσης

Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε πριν ή μετά την Επιβεβαίωση Παραγγελίας να επικοινωνεί με την APHROSTROM για να εκφράσει παράπονα ή εισηγήσεις που αφορούν την Ιστοσελίδα και/ή την παραγγελία του. Η προς τούτο επικοινωνία γίνεται τηλεφωνικώς, μέσω της Ιστοσελίδας, φαξ ή Διαδικτύου ή γραπτώς, είτε με επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα της APHROSTROM. Η APHROSTROM θα απαντήσει στον Πελάτη το συντομότερο δυνατόν χρησιμοποιώντας ένα από τα ως άνω μέσα.

Ο Πελάτης δικαιούται να αποσυρθεί από τη Σύμβαση χωρίς οποιανδήποτε οικονομική επιβάρυνση οποτεδήποτε πριν την παράδοση των Προϊόντων, ή εντός 14 ημερών από την παραλαβή τους, νοουμένου ότι τα Προϊόντα δεν κατασκευάστηκαν ειδικά για τον Πελάτη . Σε περίπτωση απόσυρσης, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την APHROSTROM, είτε γραπτώς (μέσω της Ιστοσελίδας, φαξ ή Διαδικτύου), είτε με επίσκεψη σε ένα από τα καταστήματα της APHROSTROM, δίνοντας τα στοιχεία της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας και τους λόγους απόσυρσης εφόσον επιθυμεί. Σε περίπτωση εξάσκησης της απόσυρσης μετά την παραλαβή των Προϊόντων, ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει με δικά του έξοδα τα Προϊόντα εντός 14 ημερών από την ημερομηνία υπαναχώρησης από τη Σύμβαση στην αρχική τους κατάσταση και συσκευασία, και νοουμένου ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Τούτο σημαίνει ότι ο Πελάτης αποφασίζει για την απόσυρση μετά από οπτική εξέταση των Προϊόντων και όχι μετά από δοκιμή. Για προστασία του Πελάτη η APHROSTROM εισηγείται επιστροφή των Προϊόντων μέσω υπηρεσίας συστημένης παράδοσης.  

Με την εξάσκηση του δικαιώματος απόσυρσης σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρόντων Γενικών όρων πώλησης, η APHROSTROM θα επιστρέψει στον Πελάτη, το συντομότερο δυνατόν και εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που της γνωστοποιήθηκε η απόφαση του Πελάτη, τα τυχόν χρήματα που ο Πελάτης έχει καταβάλει, με επιταγή την οποία ο Πελάτης θα παραλάβει από οιονδήποτε κατάστημα της APHROSTROM της επιλογής του.

Σε περίπτωση εξάσκησης του δικαιώματος απόσυρσης αντίθετα με τις πρόνοιες των παρόντων Γενικών όρων πώλησης, ο Πελάτης δεν θα δικαιούται οιασδήποτε επιστροφής χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί στην APHROSTROM. Νοείται ότι σε τέτοια περίπτωση η APHROSTROM θα έχει δικαίωμα κατακράτησης των Προϊόντων και των χρημάτων που έχουν ήδη καταβληθεί.

7) Εφαρμόσιμη Νομοθεσία

Η Σύμβαση καλύπτεται από τους νόμους της Κύπρου και δικαιοδοσία έχουν τα δικαστήρια στη Λευκωσία.